bjornbild.wordpress.com
Har någon fått korgen här?
Korgarna stod i Miljöpartiets lokal vid Slussen i Stockholm. Kanske en förvarning om att MP kan ”få korgen” om eventuellt framtida regeringssamarbete önskas?