bjornalvebrand.wordpress.com
Sverigedemokraternas heliga stormtrupper och korståget mot demokratin……………………
Publicerad 2017-01-19 Sverigedemokraterna lever i en paranoid verklighet – som ofta står att läsa i partiorganet ”Avpixlat” – en mental avtrubbning – onyanserad verkli…