bizwareint.wordpress.com
#85 Оборотна ведомост по категории
#85-1 Оборотна ведомост по категории артикули Период: Ден, Месец Вид: Обобщена Включва: Склад, категория, артикул, начално салдо, операции и крайно салдо. Версия: Std v1.485e (7 Eagle)…