bizwareint.wordpress.com
Допълнителни фактори за разход гориво
Допълнителните фактори за разход гориво се ползват по два начина: 1. Чрез таблици в зависимост от теглото на товара 2. Чрез формула с включено разстояние и тегло на товара. 1. Работа с допълнителни…