bizwareint.wordpress.com
Конфигуриране на порт 1433 за работа с SQL Server
1. Отваря се защитната стена. От входящи правила се избира добавяне на правило… 2. Добавя се име на порт и се извършват настройките. След приключване резултата изглежда така: Н…