bizwareint.wordpress.com
Копиране и преместване на Hyper-V виртуални машини
Ако искате да преместите или копирате виртуална машина с Hyper-V, се използват export / import операциите осигурени от Hyper-V. Първо спрете виртуалната машина, която искате да копирате или п…