bizwareint.wordpress.com
Споразумение за Поддръжка
Споразумение за ниво на поддръжка Хостинг на базите данни и достъп до сървъра • Доставчикът осигурява непрекъснат (24x7x365) достъп до базите данни. • Потребителят получава 3% компенсация за аварий…