bizwareint.wordpress.com
Общ преглед
Софтуер за автопаркове Обработка на пътни листове Отчитане на приходи Разходи за гориво Заработка на водачи Сервиз и периодични обслужвания Себестойност печалба/загуба Складово стопанство Транспорт…