bizdebektasiyiz.com
TÜRK’ün FITRATINDAKİ BEKTAŞİLİK
Hoca Ahmet YESEVİ ekolü Yunus Emre, Mevlana, Hacı BAYRAM ve Hacı BEKTAŞ’lar gibi Horasan Erenleri yetiştirmiştir. Selçukluda Farslaşma – Araplaşma başlayınca yerine gelen ATTAMANLI (Osm…