biyacade.wordpress.com
“ما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب يطمئن اليه ويسكن” (Nolosha macaankeeda muusan dhadhamin qofkii aan laheyn xaas uu ku xasilo oo uu ku dego)  
1. Maxaa la’iiga baahanyahay inaan noqdo inta aanan raadin qof wanaagsan 2. Sideen u doortaa gabadh wanaagsan, maxaanse ku do…