bitwiredblog.com
Blockchain & Smart City: ก้าวสู่สมาร์ทซิตี้ด้วยบล็อกเชน
หนึ่งในเมก้าเทรนด์ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบคือ “ความเป็นเมือง” (urbanization) ที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้น ไม่ว่าคำคำนี้จะหมายถึงการที่คนชนบทอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในเมืองเพื่ออนาคตที่ดีกว่า การขยายพื้นท…