bitsuvina.com
ZYMBA trị bệnh phân trắng trên tôm
Sản phẩm ZYMBA bao gồm các loại ezyme đặc hiệu chuyên trị bệnh phân trắng trên tôm, không gây tổn hại đường ruột tôm, không gây phản ứng phụ, không gây bất kể tác dụng phụ nào, hoàn toàn tốt cho sức khỏe tôm. Tỷ lệ hết bệnh 80% - 90%