bitsuvina.com
CANXI 10 TRỊ BỆNH CONG THÂN, ĐỤC CƠ TRÊN TÔM
Sản phẩm CANXI 10 bao gồm các loại khoáng đặc hiệu chuyên trị bệnh cong thân đục cơ, giảm 90% tôm bệnh cong thân đục cơ, ngừa và trị các loại bệnh do thiếu khoáng như vỏ mỏng, xanh da trời … không gây tổn hại đường ruột tôm, không gây phản ứng phụ, không gây bất kể tác dụng phụ nào, hoàn toàn tốt cho sức khỏe tôm. Tỷ lệ hết bệnh 80% - 90%