bisposimplicio.wordpress.com
פרשנות הבישוף סימפלציו – ידידו של יהושע. נושא: המנחה צריך
על המאיץ להראות במה שמלמד חלק 04 ינואר / 018 פרשנות הבישוף סימפלציו – ידידו של יהושע. נושא: המנחה צריך להראות במה שמדריך מקור: יהושע קלף ‘ Leit.Mt.7: 15-29 15 היזהר מנביאי השקר, אשר באי…