bisposimplicio.wordpress.com
คอนเสิร์ตใหม่
ส่วนที่ 01 มกราคม 2017 ธีม: คอนเสิร์ตใหม่ ที่มา: Yehoshu เลื่อน ‘พระเจ้า การอ่าน: ฮีบรู 8: 1-12 และ 9: 1-28 8 ตอนนี้สิ่งที่เราจะพูดว่าจุดหลักคือ: เรามีมหาปุโรหิตซึ่งนั่งอยู่ในสวรรค์บนบัลลังก์…