bisposimplicio.wordpress.com
Усанд умбуулалтаар хийх баптисм
Усанд умбуулалтаар хийх баптисм хэсэг 47 арваннэгдүгээр сар 016 Сэдэв: баптисм усанд бүрэн дүрж ЗУРАГ оршуулга ба амилалт BY Эх сурвалж: Yehoshu Scroll “Мессиа Унших: Col.2: 1-23 Би хүнийг ха…