bisposimplicio.wordpress.com
Mpitantana mahatoky YEHWSHW ‘NY MESIA
Mpitantana mahatoky YEHWSHW ‘NY MESIA anjara 34 Agos.016 Theme: mpitantana mahatoky YEHWSHW ‘NY MESIA Source: Yehoshu Scroll ‘ny Mesia Famakiana: I Cor.4: 1-16 Fa ny olona mihevit…