bisposimplicio.wordpress.com
הגשה 27
הגשה 27Jun/014מקור: מגילת המשיח ‘יהושענושא: תעלומות של ממלכת Y’HWHקריאה: לוק 8:1-19זמן קצר לאחר מכן, הלך יהושע ‘מעיר לעיר ומכפרות לכפר, הטפה ומביא את החדשות טובות של הממלכה אלוהים…