bisposimplicio.wordpress.com
הגשה 23
הגשה 23מאי -014מקור: מגילת המשיח ‘ יהושענושא: YERROSHU ‘אבן הפינהקריאה : Mat.16 :13- 18? לאחר יהושע ‘ נכנסלמחוז של קיסריה של פיליפוס שאל את תלמידיו , ואמר , מי אומר שגברים שאניבן …