bisposimplicio.wordpress.com
ДОСТАВУВАЊЕ
ДОСТАВУВАЊЕ 60 OUT./DEZ.2013 Извор: Дојдете на Yehoshu Месија Тема: проповед на послушност Читање : Евреите 2:1-18 . Значи таа треба да биде сериозно внимание на работите кои сме слушнале , така шт…