bisposimplicio.wordpress.com
55,
חלק 55 אוקטובר / דצמבר 013 מקור: מגילה ‘ יהושע המשיח נושא : יהושע ‘המילה של חיים קריאה : Y’ochanan . 2:1-29 1 הילדים הקטנים שלי, את הדברים האלה אני כותב לכם, כי אתם לא תחטאו : אבל…