bisposimplicio.wordpress.com
’27
חלק 27 אפריל / יוני 013 מקור: מגילת יהושע ‘ נושא: ברכה לMONTE Gerezim קריאה: Y’ochanan 4:1-24 כשלכן ה ‘ידעה את הפרושים שמעו שהוא עושה ולהטביל את התלמידים אלא שY’ochanan 2 (א…