biserica-ghidighici.md
SUFLETE, AI MULTE BUNĂTĂȚI... - Biserica Ghidighici
Predica părintelui Maxim Melinti la evanghelia duminicii a XXIV-a după Cincizecime la biserica din s. Ghidighici (Luca cap. 12, vers. 16-21)