biserica-ghidighici.md
ÎNȚELEGEȚI CARE ESTE VOIA DOMNULUI! - Biserica Ghidighici
Predica părintelui Maxim Melinti la evanghelia duminicii a XXVI-a după Cincizecime la biserica din s. Ghidighici (Luca cap. 18, vers. 18-27)