biserica-ghidighici.md
ÎNTÂLNIRE CU HRISTOS - ÎNTRE AȘTEPTARE ȘI SPAIMĂ - Biserica Ghidighici
Predica părintelui Maxim Melinti la Evanghelia Duminicii a 16-a după Cincizecime la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Ghidighici (Luca cap. 5, vers. 1-11)