biserica-ghidighici.md
HRISTOS NU A FOST SHOWMAN! - Biserica Ghidighici
Predica părintelui Maxim Melinti la evanghelia duminicii a XXII-a după Cincizecime la biserica din s. Ghidighici (Luca cap. 8, vers. 41-56)