biserica-ghidighici.md
FERICIȚI SUNT CEI CE VOR PRÂNZI ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU - Biserica Ghidighici
Predica părintelui Maxim Melinti la evanghelia duminicii a XXVIII-a după Cincizecime la biserica din s. Ghidighici (Luca cap. 14, vers. 16-24)