biserica-ghidighici.md
DESPRE OCHII CARE NU VĂD ȘI URECHILE CARE NU AUD - Biserica Ghidighici
Predica părintelui Maxim Melinti la evanghelia duminicii a XXXI-a după Cincizecime la biserica din s. Ghidighici (Luca cap. 18, vers. 35-43)