biserica-ghidighici.md
CUM VENIM ÎN FAȚA DOMNULUI? - Biserica Ghidighici
Predica părintelui Maxim Melinti la evanghelia duminicii a 14-a după Cincizecime (Matei cap. 22, vers. 1-14) #bisericaghidighici #studiubiblic