birtakimyazilar.com
Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi
İnsani Gelişmişlik Endeksi, insanların ve yeteneklerinin, sadece ekonomik büyümeyi değil, bir ülkenin kalkınmasını değerlendirmek için nihai kriterler olması gerektiğini vurgulamak için oluşturulmu…