birmavanner.se
Vi stödjer FIP forskning genom att lära oss mer!
För att vi ska kunna lära oss mer om sjukdomen FIP är det viktigt att vi som uppfödare, likaväl som veterinärer hela tiden håller oss uppdaterade om vad man kommer fram till inom forskning. Vi har …