birgitta.live
Skriv för Livet!
Ett starkt ord som betyder mycket. Ett tillstånd som högst sannolikt får konsekvenser i livet. Den övergivne vet! left behind nobody to turn to – all alone in the misery Den övergivne vet myc…