birgitta.live
och Jag Undrar
Varje dag … varje år … i varje stund … jag arrangerar styr, restyr och omstyr – avstyr allt i mitt liv … alltid. Ett pågående projekt i livet så väl som i cyber. Proje…