birgitta.live
Ditt Namn
aldrig mer vill inte ens nämna ditt namn Obs! Jag bara hittar på – vet ingen jag känner så omkring! Skrivpuff: Nämna.