birgitta.live
En Morgon till
en morgon med längtan i fågelkvittret – efter en morgon till * one morning yearning in birds chirping – towards next morning PS. I changed ‘after’ to ‘towards’…