birgitta.live
Damm för Drunkna
Tänkte först på damm. Sådant som behöver sugas bort. Men gled sedan över till damm. Känns mer lustfyllt och även lite romantiskt. glittrande glans i en betagande ögonkontakt damm för drunkna Skrivp…