birgitta.live
Gott 2017 – Skål!
I vindarnas sång upprepas det viskade precis som i fjol. I vågornas brus skummas många svar precis som i fjol. I årets sista suck klingas det gott – skål precis som i fjol. “If you don’…