birgitta.live
Påminnelser eller
Påminnelserna är på överallt. Kan på vissa ställen stängas av men inte på andra. Påminnelser av goda eller mindre angenäma slag. I stället för att bli påmind önskar jag ibland att bli avmind. Skriv…