birgitta.live
eller varför
att inte längre känna igen det som en gång var så välkänt att inte längre förstå det som en gång var så uppenbart att inte längre veta varken vad, hur eller varför …