birgitta.live
Satte punkt i naturen
med blå hätta och uppburrade fjädrar lättade den sitt invärtes satte punkt i naturen och flög sedan sin väg En tanka. Skrivpuff: Punkt.