birgitta.live
På villospår med utgång
att skumpa på i sina tankar och ramla in på oväntade villospår är som att stå inför sina egna uppfattningar i protest och hård kritik med oväntad utgång