birgitta.live
Hela tiden
jag bara går och går jag springer inte jag hoppar inte jag kryper inte varken i eller ur jag helt enkelt bara går i en massa tankar hela tiden Skrivpuff: Massa.