birgitta.live
Jag gillar inte π
Skrivpuff: Cirkel. Om man har med cirklar att göra kan man inte utelämna π – pi! Jag har aldrig gillat π. π är inte exakt och antagligen är det därför jag inte gillar π. Det saknas något. Vi …