birgitta.live
En dag – men inte idag
Skrivpuff: Besked. sprudlande forsande sammanstrålande i dans en piruett bugning och se’n öm pardans vi bokstäverna ordbildningarna meningsskapandet allt blir till poesi när du talar till mig…