birgitta.live
Banna & Barnperspektiv
Skrivpuff: Banna. Härmed vill jag – lilla jag i stora världen – banna: alla illvilliga alla krigare mot värnlösa människor alla som gör barn illa alla som hindrar flickors utbildning al…