birgitta.live
#HAIKU – Väderleken nös
”Stop telling stories!” storm-torn banana tree all night I listen to rain in a basin (by Matsuo Basho) Översättning av ovan vindpinat bananträd hela natten lyssnade jag på regn i en ba…