birgitta.live
Mjukare finns ej
Onsdagstema: Ljusprydd. En ljusprydd mule fyller hjärtat med värme mjukare finns ej.