birgitta.live
Leva i lager
Jag är rik på lager. Inte som ligger lagrat horisontellt. Inte som staplas vertikalt. Inte som ligger sida vid sida att pusslas ihop. Jag är rik på lager. De lever inifrån och ut. De är tillräcklig…