birgerochblom.se
Utbildning i Google Analytics – lär dig mäta och analysera
Det är aldrig för tidigt att börja mäta. Det är aldrig för sent att göra Google Analytics till en naturlig del av sitt arbetssätt. De flesta har någon gång varit inne på Google Analytics och fastnat i ett så kallat “rabbit hole”. Det vill säga att de drunknar i data och vet inte vad som är viktigt