biovalue.dk
Fællesseminar om grøn bioraffinering - BioValue
Invitation til fællesseminar for projekterne BioValue, MultiPlant og SuperGrassPork Den 17. september 2018, 09.00 – 15.30, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele Baggrund og introduktion Dansk landbrug er udfordret på bæredygtighed, biodiversitet og selvforsyning med proteinfoder. En række forskellige initiativer har de seneste år haft fokus på løsninger til disse udfordringer via produktion af …